Archiv článků

07.06.2017 11:00
„Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený pohřeb každého podniku.“

—————

07.06.2017 10:59
„Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“

—————

07.06.2017 10:59
„Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.“

—————

07.06.2017 10:59
„Je třeba se vystříhat toho, abychom se někdy nespokojovali světlem odraženým a nezanedbávali světlo prvotní, neboli přímo dopadající. Chováme-li se k němu totiž příliš nedbale, můžeme ho pozbýt.“

—————

07.06.2017 10:59
„Veškeré lidské kvaltování toliko pro hovada dobré jest. Což dobytek jsem, že vše, co dělám, pro břicho dělám a ještě hůře?“

—————

07.06.2017 10:59
„Člověk je podle svého těla k práci, vidíme však, že se s ním nerodí nic mimo holou schopnost k ní.“

—————

07.06.2017 10:58
„Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích. To je tajemství dlouhověkosti.“

—————

07.06.2017 10:58
„Neznámému nejinak než pomocí něčeho známého učí se.“

—————

07.06.2017 10:58
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

—————

07.06.2017 10:58
„Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.“

—————


Kontakt

1000 Citátů

Česká Republika