Archiv článků

05.10.2017 06:57
„Žít, je povinnost.“

—————

04.10.2017 10:48
„Kdo už nemiluje a už nepochybuje, ten ať se dá pochovat.“

—————

02.10.2017 07:04
"I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří."

—————

28.09.2017 17:47
„Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.“

—————

27.09.2017 05:26
„Lidi jsou opičky, které se napodobují.“

—————

26.09.2017 05:40
„Čeho oči nevidí, toho srdce neželí.“

—————

20.09.2017 06:26
„Není dobré zoufat si nad pokrokem.“

—————

19.09.2017 08:13
„Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe.“

—————

18.09.2017 07:13
"Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo. Jednoho jest potřebí"

—————

14.09.2017 06:04
"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

—————


Kontakt

1000 Citátů

Česká Republika