10.10.2017 19:23

„Ochraňuj mne, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.“

—————

Zpět