15.08.2016 18:16

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“

—————

Zpět