Johann Wolfgang Goethe

16.10.2017 19:00
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“

—————

16.10.2017 19:00
„Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.“

—————

10.10.2017 19:23
„Ochraňuj mne, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.“

—————

09.10.2017 12:40
„Pokud muž miluje ženu, mluví s ní hodně o ní. Když ji přestane milovat, mluví s ní o sobě.“

—————

08.10.2017 16:21
"Mnoho si člověk přeje a přece málo potřebuje."

—————

05.10.2017 06:57
„Žít, je povinnost.“

—————

04.10.2017 10:48
„Kdo už nemiluje a už nepochybuje, ten ať se dá pochovat.“

—————

02.10.2017 07:04
"I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří."

—————

28.09.2017 17:47
„Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.“

—————